Despre Noi

ISTORIC

Gapa  a inceput activitatea in anul 2003 in domeniul consultantei de afaceri, specializandu-se in mod deosebit in consultanta de dezvolatre de afaceri si management cu instrumente de  finantare prin fonduri europene, fiind membru in echipe de proiecte pentru intocmirea de planuri de afaceri.

In 2005 Gapa a devenit manager de proiect iar in luna ianuarie 2008 , a fost certificat ISO 9001:2000 de catre Tuv Austria.

Incepand cu 2009 Gapa este membru acreditat al Asociatiei Consultantilor in Management din Romania – AMCOR, singura organizatie romaneasca membra a Federatiei Europene a Asociatiilor de Consultanta, FEACO Brussels si a International Council of Management Consultants Institutes, ICMCI.

Din 2011 Gapa are 2 experti in fonduri europene certificati CMC    Certified  Management Consultant , certificare a International Council of Management Consultants Institutes, ICMCI

De asemenea Gapa este certificat de CCIAT pentru intocmirea proiectelor pentru accesarea FEADR conform Certificatului Seria MP 05 Nr. 4930/17.12.2007 iar din 2018 este membru in Colegiul de Conducere al CCIAT

In luna ianuarie 2008, a fost certificat ISO 9001:2000 de catre TUV Austria sub numarul 20 100 82002586.

Gapa este membru al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea Centru.

Inca din 2005, Gapa a coordonat activitatea de consultanta in calitate de Manager de proiect pe SAPARD si arealizat misiuni de consultanta de succes la o valoare de 30 milioane euro .

In perioada 2007-2013 , Partenerul 1 a depus peste 400 cereri de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala, pentru diverse activitati in domeniul agricol, dintre care peste 80% sunt implementate, o parte in perioada de monitorizare, iar o diferenta sunt in ultima faza de implementare.

MISIUNE

SC GAPA SRL a considerat activitatea de formare profesionala la fel de importanta ca si cea de consultanta, lucru ce poate fi constatat si din prezentarea precedenta analizand responsabilitatile asumate prin proiecte si rezultatele obtinute.

Recunoasterea misiunilor de consultanta au facut din Gapa partenerul Univeritatilor de profil economic si agricol din Romania , Gapa este membru fondator a Polului de Competitivitate IND AGRO POL, a Clusterului de Cercetare Inovare al grupului Maschio Gaspardo, Gapa este membru al Incubatorului de Afaceri al INMA Bucuresti, are parteneriate regionale de consultanta cu Institutul National de Pomicultura Maracineni, este membra in Consiliul Director al AMCOR, reprezentant al AMCOR in CM PNDR si membru observator in Consiliul National de Coordonare a RNDR, reprezentant al AMCOR in Grupurile de Lucru din cadrul MFE.

Datorita experientei in consultanta atat in scrierea proiectelor cat si pentru implementare acestora dar nu in ultimulrand si datorita faptului ca echipa SC GAPA SRL este formata din consilieri economici, expert contabil, expert in achizitii publice, controlling finaciari, consilieri de orientare privind cariera, formatori si o echipa de project manager, toti membrii echipei participa constant la traininguri, la cursuri de specialitate fiind astfel actualizati cu domeniul in care activeaza.

Misiunea Gapa a fost in a oferi solutiile complete de evaluare solicitant, pregatire proiect, cerere de finantare, documentatia completa, managamentul proiectului, monitorizarea acestuia.

Etapele prezentate au stat la baza incheirii de contracte de consultanta, implementare si monitorizare rapoarte de progres astfel:

Misiunea de consultanta

A. Servicii de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare – 6 luni consultanta economico-financiara si de eligibilitate in favoarea solicitantului, privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate a acestora din punct de vedere a posibilitatii accesarii unei finantari nerambursabile;

Misiunea: optimizarea sanselor de reusita si cuantumul procentului de finantare.
analiza investitiei potentiale si evaluarea acesteia pe piata in acord cu categoriile de cheltuieli prevazute si considerate eligibile, in raport cu criteriile de selectie aferente masurii;

Misiunea: optimizarea categoriilor de investitii/proiect/beneficiar/masura.
intocmirea cererii de finantare si a bugetului indicativ
intocmirea memoriului justificativ sau studiului de fezabilitate ( fundamentarea investitiei si capitolul economic)- conform procedurilor , HG28/2008;
intocmirea anexelor de indicatori financiari ;

B. Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie – management de proiect si implementare – 24-36 luni.

7.intocmirea caietelor de sarcini si organizarea procedurilor de licitatie privind achizitiile de bunuri, lucrari, servicii – in termenele legale stipulate de ghidul masurii prezente conf OG34/2006, HG 1120 cu modificarile ulterioare;

8.intocmirea dosarelor de decontare a platilor , urmarirea destinatiei fondurilor in raport cu sursele, plafoanele bugetare, procedurile de achizitie, urmarirea executiei proiectului pe stadii de lucrare, din fondurile nerambursabile in termenele legale stipulate de ghidul masurii prezente;

C. Servicii de monitorizare, eligibilitate, inddeplinire indicatori de proiect pe perioada monotorizarii de tip ex-post. – 3-5 ani

9. intocmirea rapoartelor de progres
10. monitorizarea criteriilor de eligibilitate si selectie pe durata perioadei de monitorizare
11. elaborarea masurilor de corectie, gestionare a informatiilor de analiza ex-post