Achiziție directa Servicii de catering – data publicare 06 iulie 2018

In atenția operatorilor economici interesați,

Vă invitam sa participați la achiziția directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii de catering conform specificațiilor tehnice pentru participanții la cursurile organizate in cadrul Proiectului „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de Servicii de catering conform specificațiilor tehnice, Cod CPV 55520000-1, 55521200-0, Regiunea Vest

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 31.12.2018

Valoarea bugetata (Lei fără TVA):  total 22.500 lei (150 lei/pers/curs)

Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului.

Descarca Invitatie >

…………………………………………………………………………………………………………….

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here