Achiziție directa de Servicii închiriere spațiu formare – data publicare 07 septembrie 2018

Invitație de participare

In atenția operatorilor economici interesați,

Vă invitam sa participați la achiziția directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii închiriere spațiu formare – Lot 2 – Județul Timis conform specificațiilor tehnice pentru Proiectul „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

Obiectul şi locul de implementare a contractului: : prestarea de Servicii închiriere spațiu formare – Județul Timiș – 2 luni/2 cursuri – LOT 2 – conform specificațiilor tehnice, Cod CPV:70310000-7, Jud. Timiș.

Tipul şi durata contractului: contract de prestări servicii, durata: pana in 31.12.2018

Valoarea bugetata (Lei fără TVA):  total 6.666,67 lei (fără TVA) (7.933,34 lei TVA inclus)

Achiziția este aferenta lotului 2:

Lot.2 – Servicii închiriere spațiu formare – Jud Timiș – 2 luni/2 cursuri – 6.666,67 lei (fără TVA) (7.933,34 lei TVA inclus)

Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului.

Descarca Invitatie >

…………………………………………………………………………………………………………….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here