Achiziție directa Materiale consumabile (tonere, birotica si papetărie) – data publicare 02 iulie 2018

In atenția operatorilor economici interesați,

Vă invitam sa participați la achiziția directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizarea de Materiale consumabile (tonere, birotica si papetărie) conform specificațiilor tehnice pentru Proiectul „SIA VEST – Suport pentru Initiative Antreprenoriale” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

Obiectul și locul de implementare a contractului: : furnizare Materiale consumabile (tonere, birotica si papetărie)  conform specificațiilor tehnice, Cod CPV 30100000-0,30192000-1,30125100-2, 30197000-6, 30234300-1, 30234400-2 , 33761000-2 , 33763000-6, Timișoara

Tipul și durata contractului: contract de furnizare, durata: pana in 31.10.2018

Valoarea bugetata (Lei fără TVA):  total 9.249,93 lei

Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului.

Descarca Invitatie >

……………………………………………………………………………………………………………..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here