Achiziție directa de Servicii închiriere spațiu formare – data publicare 08 octombrie 2018

In atenția operatorilor economici interesați,

Vă invitam sa participați la achiziția directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii închiriere spațiu formare – Lot 4 – Județul Arad  conform specificațiilor tehnice pentru Proiectul „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

Obiectul şi locul de implementare a contractului: : prestarea de Servicii închiriere spațiu formare – Județul Arad – 1 curs – LOT 4 – conform specificațiilor tehnice, Cod CPV:70310000-7, Jud. Arad.

Tipul şi durata contractului: contract de prestări servicii, durata: pana in 31.12.2018

Valoarea bugetata (Lei fără TVA):  total 1.680,67 lei (fără TVA); (1.999,99 lei TVA inclus)

Achiziția este aferenta lotului 4:

Lot.4 – Servicii închiriere spațiu formare – Jud Arad – 1 curs – 1.680,67 lei (fără TVA); (1.999,99 lei TVA inclus);

Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului.

Descarca Invitatie >

…………………………………………………………………………………………………………….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here