„SIA VEST – Suport pentru Initiative Antreprenoriale” – Cod  Proiect My Smis : 105255

SC GAPA SRL in calitate de partener in cadrul proiectului „SIA  VEST –Suport pentru Initiative Antreprenoriale” – proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara: Locuri de munca pentru toti, Cod Apel: POCU/82/3/7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbanaanunta deschiderea sesiunii de selectie a 60 de persoane cu domiciliul in judetul Arad in vederea participarii la activitatile proiectului.

Persoanele selectate vor fi implicate in urmatoarele activitati:

  • Participarea la cursul de formare profesionala de tip specializare – curs autorizat ANC competente antreprenoriale;
  • Posibilitatea de a participa la concursul de idei de afaceri – ideile selectate vor primi finantari in cadrul proiectului.

Selectia participantilor se va realiza conform metodologiei de identificare si selectie a grupului tianta, in limita locurilor disponibile si a coformitatii documentelor depuse.

In perioada 05.07.2018 – 12.07.2018 se vor transmite dosarele de candidatura pe adresa de email diana.gligor19@gmail.com  si se vor depune in format fizic in original/copie la sediul SC GAPA SRL – Blvd. Simion Barnutiu Nr.62, Et.8.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here