Invitatie de participare

In atentia operatorilor economici interesati,

Vă invitam sa participati la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii realizare materiale promotionale (mape, pix inscriptionat, memorystik personalizat si  notes) si servicii tiparire si livrare (suport curs/materiale de studiu pentru cursuri) conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „SIA VEST – Suport pentru Initiative Antreprenoriale” , proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de Servicii realizare materiale promotionale (mape, pix inscriptionat, memorystik personalizat si notes) si servicii tiparire si livrare (suport curs/materiale de studiu pentru cursuri)  conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 39294100-0, 79823000-9, Timisoara, Jud. Timis

  • Tipul contractului: contract de servicii
  • Durata: pana in 31.07.2018
    Valoarea bugetata (Lei fara TVA): 23555.40 lei

Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului.

Descarca invitatia de participare la achizitia directa:

Detalii achizitii directe >

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here