Invitație de participare

In atenția operatorilor economici interesați,

Vă invitam sa participați la achiziția directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizarea de prestarea de Servicii realizare materiale promoționale (mape, pixuri personalizate, notes inscripționat, memory stik) si servicii tipărire si livrare (suport curs/materiale de studiu pentru cursuri) conform specificațiilor tehnice pentru Proiectul „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

Obiectul și locul de implementare a contractului: prestarea de Servicii realizare materiale promoționale (mape, pixuri personalizate, notes inscripționat, memory stik) si servicii tipărire si livrare ( suport curs/materiale de studiu pentru cursuri)  conform specificațiilor tehnice, Cod CPV 39294100-0, 79823000-9, Timișoara, Jud. Timiș

Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 31.07.2018

Valoarea bugetata (Lei fără TVA):  total 20.388,03 lei

Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului.

Descarcă fișier:

DETALII ACHIZITII DIRECTE >

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here