Ca urmare a identificarii acestei nevoi echipa de management a decis implicarea societatii si pe proiecte POSDRU 2007-2013.

Astfel SC GAPA SRL a decis sa acceseze fonduri prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 pe Axa prioritară:

  • 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie
  • 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltareare surselor umane şi ocuparea forţei de muncă ”dar si pe Axa prioritară:
  • 6: „Promovarea incluziunii sociale ”Domeniul major de intervenţie
  • 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Pentru a se putea implica in POSDRU, SC GAPA SRL are activat ca si cod CAEN 8559 „Alte forme de invatamant n.c.a, a fost acreditata de AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS pentru a presta servicii de „INFORMARE SI CONSILIERE” si s-a autorizat pentru prelucrarea datelor cu caracter special a persoanelor fizice.

Pe masura 5.2 SC GAPA SRL a avut calitatea de partener in cadrul proiectului cu titlul „RuralNet – Centru de orientare in cariera si consultanta non agricola” cu ID-ul 126618. In cadrul acestui proiect au fost implicate urmatorii parteneri:

CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTUA TIMIS – Lider de parteneriat,
SC GAPA SRL – Partener Proiect 1,
ASOCIATIA L&C CONSULTING – Partener Proiect 2,
ICG INTEGRATED CONSULTING GROUP- Partener Proiect 3,
COMUNA MOSNITA NOUA – Partener Proiect 4,
H3000 Development Consulting – Partener Transnational (P5)

Obiectiv general al proiectului este imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in contextul asigurarii unui support eficient si de calitate pentru facilitarea accesului la ocupare in activitati non-agricole in RegiunileVest, Nord Est, Nord Vest, Sud Est si Centru

Ca obiective specifice:

OS1. Dezvoltarea de programme integrate (informare si consiliere, promovare si formare profesionala) pentru persoanele din mediul rural din Regiunile V, NV, NE, SE si Centru ;
OS2.Imbunatatirea accesului la informatie privind oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole a persoanelor din grupul tinta din mediul rural in V, NV, NE, SE si Centru ;
OS3.Cresterea numarului de programe de formare profesionala autorizate, in termen de 6 luni de la inceperea proiectului in vederea asigurarii accesului la programe de formare profesionala pentru persoanele din grupul tinta, din Regiunile V, NV, NE, SE si Centru ;
OS4.Creşterea numărului persoanelor din mediul rural ocupate in sectoarele de activitate non-agricole in Regiunile V, NV, NE, SE si Centru

Valoare totala a proiectului a fost de 9,014,806.30lei din care finantare nerambursabila: 8,834,510.13 lei, iar Co-finantare: 180,296.13 lei pe o durata de implementare: 20.5 luni respectiv in perioada 31.03.2014 – 13.12.2015. Prin acest proiect 1150 persoane au fost beneficiari ai activitatilor de orientare si consiliere privind cariera, 805 persoane au beneficiat dein cadrul programelor de formare profesionala si 820 persoane au participat la campanii de informare şi conştientizare

In cadrul acestui proiect SC GAPA SRL a avut calitatea de partener si a participat la toate activitatile derulate in cadrul proiectului. Am avut persoane implicate in activitatea de identificare a grupului tinta si a derularii activitatii de Consiliere si orientare profesionala cu mentiunea ca pentru activitatea de Consiliere SC GAPA SRL este autorizate de AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Seria TM Nr.38/00052 din 01.08.2014. In cadrul acestui proiect SC GAPA SRL ca si partener a consiliat un numar de 243 persoane in Regiune de Vest respectiv in judetele Caras Severin, Timis si Arad.

Totodata societatea are persoane acreditate pentru prelucrarea datelor cu regim special.
SC GAPA SRL si-a autorizat 5 cursuri de formare profesionala:
1) Administrator structuri sportive – AUTORIZATIA SERIA TM NR.001398/12.01.2015;
2) Operator introducere, validare si prelucrare date – AUTORIZATIA SERI TM NR.001445/30.04.2015;
3) Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport – AUTORIZATIA SERIA TM NR001397/12.01.2015;
4) Lucrator in gospodarie agroturistica – AUTORIZATIA SERIA TM NR001401/12.01.2015;
5) Masinist utilaje cale si terasamente – AUTORIZATIA SERIA TM NR 001386/12.01.2015, toate cele 5 cursuri fiind organizate pe derularea proiectului.

In cadrul cursului de Administrator structuri sportive am avut inscrisi 26 persoane si au promovat 26 persoane, la cursul de Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport au participat 25 cursanti si au promovat 25 persoane, la cursul de Lucrator in gospodarie agroturistica am avut inscrisi 24 persoane si au promovat 23 persoane, la cursul de Operator introducere, validare si prelucrare date au participat 28 cursanti si au promovat 27 persoane, iar la cursul de Masinist utilaje cale si terasamente am avut inscrise 28 persoane si au promovat 27 persoane.

Pe perioada de implementare a proiectului am organizat evenimente de informare si la finalul proiectului un Targ de locuri de munca unde au participat aproximativ 70 de absolventi ai cursurilor de formare profesionala si 30 angajatori.

Pe Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” din cadrul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 SC GAPA SRL a avut calitatea de partener in cadrul proiectului cu titlul proiectului: ”CASE – Competențe Antreprenoriale Sociale” cu ID-ul 148967.

In cadrul acestui proiect au fost implicati urmatorii parteneri: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, S.C. GAPA SRL, CCIA Vrancea si Associazione Gruppo Euroconsult Italia.

Scopul proiectului este îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est, atât în economia socială cât și în economia formală: persoane care au părăsit timpuriu şcoala, care locuiesc în comunităţi izolate, care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, din familii cu mai mult de doi copii sau familii monoparentale, femei în situaţii de risc, persoane de etnie romă.

Valoare totala a proiectului a fost de 5.943.661lei din care ajutor de minimis: 4.379.661 lei si finantare nerambursabila in suma de 5.824.786 lei, Co-finantare: 118.875 lei pe o durata de implementare de 12 luni respetiv pe perioada 05.01.2015 – 31.12.2015. Prin acest proiect s-au infiintat 7 Structuri de Economie Sociale înfiinţate: 7 SES-uri; au beneficiat de orientare/ consiliere profesionala – economie social: 240 persoane, au Participat la instruire – economie social: 186 persoane (competente antreprenoriale, competente IT, manager intreprindere sociala, manager inovare) si s-au organizat 8 evenimente de comunicare şi promovare – economie sociala.

In cadrul acestui proiect SC GAPA SRL ca si partener a consiliat un numar de 115 persoane in Regiune de Vest respectiv in judetele Timis .
Prin acest proiect am organizat 4 grupe de cursanti si ne-am autorizat 3 cursuri de formare profesionala :
1.Antreprenor in economia sociala – AUTORIZATIA SERIA TM NR.001481/30.07.2015,
2.Manager de intreprindere sociala – AUTORIZATIA SERIA TM NR.001482/30.07.2015 ,
3.Peisagist – floricultor – AUTORIZATIA SERIA TM NR001444/30.04 .2015

In cadrul cursului de Antreprenor in economia sociala am avut inscrisi 25 persoane si au promovat 25 persoane, la cursul de Manager de intreprindere sociala au participat 27 cursanti si au promovat 25 persoane, la cursul de Peisagist floricultor am avut inscrisi 20 persoane si au promovat 20 persoane, iar pentru cursul de Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport au participat 28 cursanti si au promovat 28 persoane.

In cadrul acestui proiect am organizat 2 evenimente de informare la fiecare eveniment participand aproximativ 50 persoane.

Ca partener in acest proiect am infiintat 3 structuri de economie sociala: Green SES Prest, Armonia Verde si SES Floral, iar pe fiecare SES am creat 5 locuri de munca.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here